POVIJESNI KONTEKST

Vojna krajina ili Vojna granica (njemački Militärgrenze), naziv je za pogranično područje Habsburške Monarhije koje je na početku bilo organizirano kao obrambeni pojas protiv Osmanlija, da bi poslije preraslo u golemu habsburšku ratnu provinciju.

Na prostoru Gacke, ustroj Vojne granice postojao je sve do 1746. godine čiji se začeci daju slijediti sve do 1469. kada je ugarsko-hrvatski kralj Andrija osnovao Senjsku kapetaniju koja je obuhvaćala Gacku (s Otočcem i Brinjem) i Primorjem od Senja do Rijeke. Po tom uzoru su u 16. st. osnivane i druge kapetanije diljem granice prema Turcima. Senjska kapetanija je zarana dobila naziv Primorska krajina (Maritima confinia). Imala je velike i male kapetanije s obzirom na broj vojnika. Otočac i Senj su bili velike kapetanije. Kada su 1689. Turci konačno protjerani iz Krbave i Like došlo je do bitne promjene u ustroju Vojne granice. Oslobođene pokrajine Krbava i Lika (koja su po oslobođenju postale okruzi) su potpale 1712. pod Karlovački generalat. Sve dotada glavni razlog opstojanja tog specifičnog europskog vojničkog sustava je bila obrana. Od početka 18. st. obrana je, topljenjem turske sile, gotovo prestala postojati, a Vojna granica je pretvorena u najveću vojarnu koja je ikada u svijetu postojala, čak i do današnjeg dana. Protezala se od Zrmanje pa sve do daleke Transilvanije u Rumunjskoj. Sada je glavni razlog njenog opstojanja bio u jeftinoj vojsci potrebitoj za ratovanje u interesu austrijskog dvora diljem Europe. Takav karakter će zadržati sve do 1878., odnosno do 1881. kada je Vojna granica bila i formalno sjedinjena s banskom Hrvatskom.

Ukidanjem Karlovačke i Primorske granice i dva okruga Krbave i Like, pod palicom grofa Hildburgshauzena su formirane četiri pješačke pukovnije i to: Otočka, Lička, Ogulinska i Slunjska te 8 husarskih (konjaničkih) satnija.

Otočka je pukovnija tada obuhvaćala Gacku i sjevernu polovicu Krbave, sve do turske granice prema Bosni. Sjedište pukovnije i stan pukovnika je bio u gradu Otočcu. Otočac je imao i ostale sadržaje u sudstvu i liječništvu, opskrbi hranom, u kažnjavanju i drugim sadržajima kao središnje mjesto. Na granici je obuhvaćala područje od Plitvica do Rudanovca. Južnije je bila Korenička satnija u sastavu Ličke pukovnije.

Otočka pukovnija je potrajala sve do ukidanja Vojne granice 1871. godine.

KONCEPT TEMATSKOG PUTA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: