General Nikola Maštrović

General Nikola Maštrović iako nije rođen u Otočcu, ponio je među otočkima krajišnicima naziv ‘otac kraja’. Taj epitet je zaslužio za vrijeme svoga boravka u Otočcu kao pukovnik Otočke pukovnije od 1843. do 1849., skrbeći o životu krajišnika prožetih teškom neimaštinom i gladi. Za njegova zapovijedanja izgrađen je pukovnički kvartir (zgrada pukovnije), uređena glavna ulica kroz naselje, potaknuto amatersko kazalište u Otočcu na hrvatskome i njemačkome jeziku, starao se oko gradnji i obnova crkava (Otočac, Priboj, Vrhovine). O svom trošku je kupovao hranu gladnima, a koliko je volio ovaj kraj govori i „Knjiga gospodina oberstara Maštrovića svojiem Otočanom“, tiskana u Beču 1845. g. o njegovu trošku, svojevrsni poučni priručnik moralno-etičkoga i vjerskoga sadržaja. Otočac se generalu Maštroviću, koji je prerano umro 1850. g. duboko razočaran spletkama bečkoga dvora, odužio postavljanjem spomen ploče u središtu grada te davanjem jednoj ulici njegova imena.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: