Utvrda Fortica

INFO TOČKA UTVRDA FORTICA

Utvrdu Fortica (u originalnim starim tekstovima navodi se u varijanti talijanskoga jezika ‘Fortezza’) sagradili su Senjani 1619. g. na brježuljku na lijevoj strani rijeke Gacke, koja se upravo tu razlijevala i račvala u nekoliko rukavaca, tvoreći otočić (‘otočac’) na kojemu je bio stari otočki grad (Wasserburg), utvrđenim zidinama i kulama.

Fortica je bila omanja utvrda, podignuta na vrhu dominantna brežuljka iznad starog grada Otočca, smještena na otočiću usred rijeke Gacke. Podigli su je Senjani 1619. g. kako bi dodatno zaštitili Otočac, a time duboko u regiji Gackoj štitili Senj i Hrvatsko primorje od osmanlijskih prodora. Utvrda, koja se sastojala od dvije manje i jedne veće kule, spojene zidovima, građena je brzo sitnijim kamenom, očito za klesanje kamenih blokova nije bilo ni vremena ni niti novca. Tek arheološkim istraživanjima, započetim 2007. g. u temeljima se krilo pravo iznenađenje, kao osnova ove utvrde poslužila je manja srednjovjekovna utvrda trokutasta tlorisa. Iako nema nikakvih podataka o toj prvotnoj utvrdi, po njenu obliku može se datirati u 13. st., pa je za pretpostaviti da su tu utvrdu dali podići Frankopani, tadašnji vlasnici regije Gacke i Otočca.

Fortica (Fortezza) je služila u obrani ne samo Otočca već i cijeloga kraja i s utvrdama na Prozorini i Brlogu te Brinju činila povezani sustav. Smanjivanjem osmanlijske opasnosti krajem 17. st. utvrda je izgubila svoju prvotnu namjenu pa su u njoj stanovali časnici i dočasnici Otočke pukovnije, jedno vrijeme i sam pukovnik. Početkom 19. st. Fortica počinje gubiti svoj značaj, postaje za boravak neatraktivan prostor i pomalo se zapušta. U starim spisima se spominje da je još 1853. u dobrom stanju, da bi se na starim fotografijama iz 1888. vidjelo da su kule dobrim dijelom porušene, odnosno da su razgrađivane i materijal se koristio za gradnju drugih objekata. 20. st. Fortica je dočekala tako okrnjena, najviše ostataka je bilo na velikoj kuli da bi nakon Drugog svj. rata komunistički režim poticao najprije omladinu, a kasnije naredio čak i vojsci da ukloni te mrske ostatke ‘feudalizma’. Iz tog vremena Fortica je nestajala iz memorije Gačana i Otočana, zadržao se samo naziv brežuljka.

Arheološkim istraživanjima otkopani su temelji, dijelovi zidova kula i spojnoga ziđa te je 2010. obavljena minimalna rekonstrukcija te je ovaj vrijedan spomenik tvrđavne baštine stavljen na raspolaganje javnosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: