Pukovnijska zgrada

INFO TOČKA PUKOVNIJSKA ZGRADA

„Za 380 guldena izgrađena je nova zgrada regimente u kojoj se dugi niz godina, i to do 1844. godine, nalazio računovodstveni ured, 1. računovođa i pukovnijski pobočnik (Regiments-Adjutant) sa svojim uredom. Zgrada je potom srušena i na njezinom je mjestu, uz posebnu brigu pukovnika Nikole Maštrovića (Mastrović), 1845. i 1846. godine sagrađena elegantna (elegantes) nova pukovnijska uredska zgrada (Regiments-Kanzlei-Gebäude) s dva stana za 1. računovođu i pukovnijskoga pobočnika na 1. katu, zatim građevinski ured (Baukanzlei), a u prizemlju nalaze se solidno sagrađeni uredi za pukovnijsku graničarsku upravu (Regiments-Grenzadministrations-Kanzlei), računovodstvo, pobočnika, gruntovnicu i šumarstvo. Ova nova pukovnijska zgrada ima 14 dvokrilnih velikih prozora u prizemlju i 15 na 1. katu, te mnogo prostorija s kuhinjama, smočnicama i podrumima.“ (Franz Bach: Otočaner Regimentsgeschichte, 1853.)

Stari Otočac se prvotno nalazio na jednom od niza otočića koje su oplahivale vode rijeke Gacke (Wasserburg). Bio je to utvrđen grad sa zidinama i sedam kula te središnjom najjačom i najvećom kulom, u gradskom platnu su bile smještene ostale najnužnije građevine, dok je žiteljstvo boravilo u sojenicama van grada, zaštićeno vodom rijeke Gacke. U grad se moglo doći samo monoksilom (plav). Taj je stari grad, koji se neupitno spominje već 1300. g. (premda valja spomenuti mogućnost da se spominje već 1100. g. na Bašćanskoj ploči), izgubio definitivno svoju obrambenu ulogu protjerivanjem Turaka iz susjednih regija Like i Krbave krajem 18. st., pa su vojne vlasti odlučile zidine staroga grada razgraditi i kamenim materijalom podići nove građevine za potrebe Otočke pukovnije i tako formirati Gornji grad. Taj posao datira od 1829. g. i nastavljen je gotovo do kraja 19. st. Upravo ovome Otočac treba zahvaliti osmišljenom urbanitetu Gornjega grada koji postepeno preuzima primat nad Donjim gradom i u kojega se sele sve funkcije važne za život urbane sredine.

Od materijala staroga grada sagrađena je 1836. g. zgrada ratnoga povjerenstva (Commisariats Wohnung) – današnja gradska vijećnica – na mjestu stare i trošne građevine. Iako njen današnji izgled vjerno dočarava originalnost, valja kazati da je zbog novih potreba ona produžena gotovo za polovicu svoje dužine. Razvojačenjem Vojne krajine se nastavila koristiti za vojne potrebe, da bi nakon Drugog svjetskog rata bila pretvorena u sud, a kasnije i u gradsku vijećnicu.

Pukovnijska kuća (Regiment Haus) je u nizu podignutih vojnih zgrada najmlađa i najveća, sagrađena je u drugoj polovici 19. st. Po svojoj namjeni u njoj su trebali biti smješteni brojni uredi jer je pukovnikov kvartir (stambeni i uredski prostor u istoj zgradi) bio premalen za sve brojnije i zahtjevnije potrebe. Svoju uredsku nakanu ova zgrada je zadržala sve do danas, a u njoj je smješteno niz služba državne i lokalne samouprave.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: