Paradni trg (Park)

INFO TOČKA PARADNI TRG

Paradni trg je prvotno bio prostor na kojemu je vježbala vojska. Odatle mu i naziv Exerzierplatz, odnosno vježbalište. A njegovu veličinu je definirala gradnja vojnih zgrada na sjevernoj, zapadnoj i južnoj strani, što je započelo s rušenjem staroga grada (Wasserburg) na otočiću usred Gacke i 1829. gradnjom novih zgrada u tzv. Gornjem gradu, dok je istočnu stranu definirala crkva Presvetoga Trojstva. Zamišljen je kao dosta veliki prostor, očito u skladu s tadašnjim potrebama vojnoga vježbališta, sličnoga kao što je to u Ogulinu, Karlovcu, Bjelovaru, Petrinji i drugdje. Paradni trg je zadržao svoju namjenu sve do kraja I. svj. rata, bolje reći do 1916. g. kada je u njemu podignut spomenik palim junacima 79. Jelačićeve pješadijske pukovnije (slijednice Otočke pukovnije), kada već pomalo počinje poprimati obrise budućega parka. Nakon rata u cijelosti je pretvoren u gradski park, a Špilnik preuzima ulogu vojnoga vježbališta.

Otočac je značajnije zakoraknuo na desnu obalu rijeke Gacke tek u prvim desetljećima 19. st., dobivši svoj Gornji grad u odnosu na stari Otočac kao Dolnji grad. Urbanitet Gornjega grada odredile su vojne vlasti Otočke pukovnije postavivši široko glavnu prometnicu, uvažavajući Stožernu crkvu Presvetoga Trojstva i prilagođavajući tome sve ostale urbane potrebe. Tom prigodom isplanirana je velika kvadratična površina nasuprot stana pukovnika ove pukovnije i služila je kao vježbalište (Exerzierplatz), što je na starim kartama Otočca s početka 19. st. jasno obilježeno. Vježbalište je odredilo rubnu izgradnju ostalih vojnih zgrada i tako definiralo najveći otočki gradski trg.

Površina današnjega parka ni izdaleka nije bila slična današnjoj. Bio je to neravan teren, a jesenje i zimske kiše plavile su znatan dio njegove južne plohe. Pukovnik Otočke pukovnije Chiolić dao je u razdoblju od 1835. do 1838. rubom vježbališta zasaditi jablanove, odredivši vizualne konture gradskoga trga, a general Nikola Maštrović poravnao ga je u razdoblju od 1843. do 1849. i bilo je to prvo uređenje prostora budućega parka. Vježbalište nije služilo samo za uvježbavanje graničara za ratne vještine, služilo je ono za razne smotre pa je ponio naziv paradnoga trga (Paradenplatz), ali i za velika crkvena slavlja kada je crkva bila za to pretijesna. 1863. je u tkivu vježbališta izgrađena pravoslavna crkva sv. Georgija.

Konačno definiranje vježbališta kao parkovne površine odvilo se u jeku Prvoga svjetskoga rata podizanjem spomenika poginulim junacima 79. Jelačićeve pješačke pukovnije (sljednice slavne Otočke pukovnije) 16. svibnja 1916. Velebni spomenik, dosizao je visinu od 9,5 metara, postavljen je u sredinu plohe te odredio postavljanje pravilnih šljunčanih staza dužinom parka i otvaranjem prema glavnoj ulici širokim stepeništem. Zasađeno prvo cvijeće i drugo parkovno raslinje, postavljene su klupe od kovana željeza, a park je između dva rata imao i svoga profesionalnoga vrtlara te rasadnik cvijeća. Južna strana parka služila je kao igralište, na kojem su se održavali sokolski sletovi, vatrogasne i vojne smotre i sl.

Završetkom Prvog svj. rata novo Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca blagonaklono gleda na rušenje spomenika, da bi 1926. bio podignut mnogo skromniji spomenik srpskom kralju Petru I. Početkom Drugog svj. rata i on biva uklonjen te je središte parka bez spomenika sve do 1955. g. kada se podiže spomenik partizanki. Ovaj spomenik je uklonjen 1991. g.

Park je 60.-ih g. 20. st. dobio dječje igralište, a bilo je to vrijeme neprimjerene i nekontrolirane sadnje visoka drveća po cijeloj parkovnoj površini. Završetkom Domovinskog rata pristupa se planiranom uređenju parka. Već se 1995. podiže južna ploha nasipavanjem, da bi 2005. započelo njegovo konačno uređenje. Park je sasvim otvoren uklanjanjem ograde, obnovljene su staze i stepeništa, izgrađene su nove, obnovljen je stari zdenac s početka 19. st., postavljene klupa i postavljanja rasvjeta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: